Książki:

 • J. Staszewski „Włocławek. Dzieje Miasta, T.1. Od początków do 1918 roku”, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 1999.
 • M. Morawski „Monografja Włocławka”, 1933 r.
 • A. Winiarski „Włocławek na Starej Fotografii”, 2008 r.
 • „Włocławek. Kalendarium dziejów Miasta”, B. Ziółkowski, Włocławek 2003
 • „Włocławek nad Wisłą”, M. Sandecki, Włocławek 2015
 • „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”
 • „Przewodnik ilustrowany po Włocławku”, 1922r.

Czasopisma i gazety:

 • Express Kujawski
 • Gazeta Kujawska
 • Echo Włocławskie
 • Wiadomości Włocławskie
 • Słowo Kujawskie
 • Ziemia Kujawska
 • Życie Włocławka i Okolicy
 • Tygodnik Polski : poświęcony sprawom religijnym, oświatowym i społecznym
 • Włocławek Togblat
 • Włocławker Sztyme
 • Włocławker Trybune
 • Włocławker Wort
 • Włocławker Wochenblat
 • Włocławker Weker
 • Włocławker Leben

Źródła internetowe:

Źródła dodatkowe:

 • Dane pogodowe: OpenWeatherMap