crop unrecognizable person touching smartphone screen and having open encyclopedia

Otwarty dostęp do wiedzy o regionie – jakie to ma znaczenie? cz. 1

Obecnie żyjemy w erze cyfrowej i jesteśmy społeczeństwem informacyjnym. Informacja w dzisiejszych czasach odgrywa bardzo kluczową rolę i wcale nie jest inaczej w przypadku mniejszych jednostek administracyjnych. Jest wiele powodów, dla których dbanie o rzetelny dostęp do bieżących wiadomości oraz wiedzy z zakresu historii i kultury jest bardzo ważne dla takich regionów, jak powiat włocławski… Ale właściwie, to po co mielibyśmy się interesować naszym regionem? Po co nam dzisiaj wiedza o jego historii oraz dawnej kulturze? W dzisiejszym artykule opiszę krótko, dlaczego ważna jest wiedza o własnym regionie, jaki to ma wpływ na życie tego regionu oraz co ma do tego otwarty dostęp!


Dlaczego wiedza o regionie jest istotna?

Przede wszystkim na samym początku rozpatrywania tego problemu należy zadać sobie pytanie – po co w ogóle nam wiedza o naszym regionie? Wiedza o regionie, w tym jego aspekty kulturalne i historyczne, odgrywa ważną rolę w kształtowaniu tożsamości społeczności lokalnej oraz w poprawie jakości życia mieszkańców. Poniżej znajduje się kilka kluczowych powodów, dlaczego warto się nią interesować:

Budowanie tożsamości i więzi społecznych:

  • Poznanie historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego regionu umożliwia mieszkańcom identyfikację się z miejscem, w którym żyją.
  • Świadomość dziedzictwa kulturowego i historycznego sprzyja budowaniu więzi społecznych oraz poczucia wspólnoty, co może prowadzić do zwiększenia zaangażowania społecznego i solidarności. Przykład: na Facebooku funkcjonuje popularna grupa „Włocławek jaki pamiętamy” zrzeszająca ok. 34 tysiące użytkowników. Grupa poświęcona jest historii regionu.

Świadomość społeczna i polityczna:

  • Poprzez naukę historii i kultury regionu, mieszkańcy mogą lepiej zrozumieć kontekst społeczny, polityczny i kulturowy, w którym żyją, co sprzyja rozwojowi świadomości społecznej i politycznej.
  • Poznanie kontekstu historycznego regionu pozwala na zrozumienie oraz wyjaśnienie wielu współczesnych problemów danego regionu oraz tego, dlaczego nasz region został ukształtowany w taki, a nie inny sposób. Przykład: przy badaniu wielu problemów współczesnego Włocławka potrzebna jest znajomość kontekstów historycznych, takich jak upadek zakładów „Celulozy” czy zmiana znaczenia miasta w Polsce na skutek reformy administracyjnej z 1999 roku.

Promocja turystyki i rozwoju lokalnej gospodarki:

  • Wiedza o atrakcjach turystycznych, zabytkach, tradycjach i lokalnych produktach stanowi ważny czynnik promocji turystyki oraz rozwoju lokalnej gospodarki.
  • Turystyka kulturowa może przyczynić się do zwiększenia dochodów regionu poprzez generowanie przychodów związanych z usługami turystycznymi, zakupami lokalnych produktów oraz promowaniem lokalnych rzemiosł.
  • Motywy historyczne i kulturowe można wykorzystać do poprawy atrakcyjności miasta. Przykłady: miejskie murale (np. „Esencja Miasta” przy ul. Wojska Polskiego czy mural przy ul. Piekarskiej nawiązujący do roku 1914) lub porcelanowe figury zdobiące ulice miasta nawiązujące do włocławskiego fajansu.
Nowe miejskie murale są przykładem wykorzystania historii Włocławka w celu atrakcyjności miasta, źródło: rewitalizacja.wloclawek.eu

Zachowanie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń:

  • Dbając o zachowanie i dokumentację dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu, przekazujemy ważne informacje i wartości kolejnym pokoleniom.
  • Pozwalając przyszłym mieszkańcom na dostęp do wiedzy o historii i kulturze regionu, umożliwiamy im kontynuowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej.
  • Utrwalanie dawnej oraz współczesnej historii regionu pozwoli na jej dalsze i lepsze zgłębianie w przyszłości.

Wiedza o regionie nie tylko wzbogaca życie mieszkańców poprzez lepsze zrozumienie własnej tożsamości i historii. Stanowi także kluczowy czynnik w rozwoju społeczności lokalnych oraz w promocji kultury i turystyki. Dlatego też warto się nią interesować i wspierać inicjatywy mające na celu jej gromadzenie, dokumentację i promocję.


Dlaczego dostęp o informacji powinien być otwarty?

Obecnie dysponujemy sporą ilością źródeł, z których możemy czerpać informacje, z czego najbardziej oczywistym z nich w dzisiejszych czasach jest internet. Zgodnie z zasadą „w internecie nic nie ginie”, archiwizacja wiedzy w formie cyfrowej, a następnie udostępnianie jej w internecie pozwala na skuteczne utrwalenie ważnej dla nas wiedzy. Internetowe źródła jednak można dzielić wedle poziomu ich otwartości. Nie brakuje przecież stron internetowych, na których uzyskanie dostępu do konkretnych zasobów wiedzy wymaga odpowiedniej opłaty. Osobiście uważam, że udostępnianie otwartych darmowych zasobów jest lepszym rozwiązaniem i nie musi się to wiązać z brakiem dochodów koniecznych na utrzymanie danego źródła (więcej na ten temat w kolejnym artykule).

Dzięki otwartym archiwom internetowym możemy uzyskać dostęp do wielu starych zachowanych źródeł wiedzy historycznej o regionie. Źródło: kpbc.umk.pl

Otwarty dostęp do aktualnych informacji (tzw. open access) eliminuje bariery w dostępie do wiedzy, umożliwiając każdemu, bez względu na status społeczny czy ekonomiczny, korzystanie z tych zasobów. Oprócz finansowego aspektu takie rozwiązanie ma również zalety w innych dziedzinach. Otwarty dostęp do aktualnych informacji administracyjnych, decyzji politycznych oraz działań władz publicznych zapewnia przejrzystość i kontrolę społeczną nad procesami decyzyjnymi. Do tego dochodzi wiedza o aktualnych wydarzeniach, trendach czy statystykach. To wszystko razem pozwala na aktywne uczestnictwo obywateli w życiu regionu bez żadnych barier finansowych. Obywatele mogą rozwijać się na płaszczyźnie intelektualnej mając zapewniony otwarty dostęp do wiedzy o historii i kulturze regionu. Będąc także na bieżąco z wszystkim, co dzieje się w regionie można brać udział w ważniejszych wydarzeniach kulturalnych.

Otwarty dostęp do informacji kluczowy dla gospodarki i turystyki

Oczywiście też trzeba mieć na uwadze fakt, że z tej samej wiedzy co mieszkańcy regionu mogą korzystać także inni ludzie, co może mieć wpływ na promocję regionu oraz zwiększenie jego zainteresowania wśród turystów. Rozwój turystyki regionu oczywiście przekłada się dalej na jego gospodarkę. Nie tylko jednak w taki sposób otwartość dostępu do danych o regionie wpływa na gospodarkę tego regionu. Dostęp do aktualnych informacji o trendach rynkowych, lokalnych programach skierowanych dla regionalnych biznesów oraz możliwościach rozwoju biznesu sprzyja rozwojowi lokalnej gospodarki oraz wspiera przedsiębiorczość. Mieszkańcy mają możliwość śledzenia zmian w otoczeniu gospodarczym i dostosowania się do nowych wyzwań oraz możliwości, co sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy i wzrostowi ekonomicznemu regionu. W ten sam sposób otwarte zasoby internetowe oraz otwarte i darmowe platformy do wymiany informacji w internecie służą nie tylko przedsiębiorcom, ale także pracownikom oraz klientom, którzy mogą wymieniać się informacjami na temat konkretnych regionalnych biznesów bez ryzyka ocenzurowania danej opinii.


Podsumowanie

Wiedza o regionie w wielu aspektach jest potrzebna regionowi oraz jego mieszkańcom. Wiedza związana z historią i kulturą pozwala wyjaśnić wiele współczesnych zjawisk istniejących w naszym regionie. Dostęp do tej wiedzy powinien być otwarty, jeżeli chcemy jak najlepiej tą wiedzę wykorzystywać, żeby przełożyło się to na lepszą jakość życia w regionie i lepsze rozwiązywanie lokalncyh problemów. Otwarty dostęp do tej wiedzy także sprzyja rozwojowi turystycznemu i gospodarczemu naszego regionu, co przekłada się dalej na lepszą jakość życia w regionie. W kolejnym artykule opiszę sposoby, w jaki można najskuteczniej archiwizować i przekazywać dalej wiedzę nt. historii, kultury czy też aktualnych wydarzeń z regionu. Przedstawię także najlepsze otwarte platformy i narzędzia w tym celu.

Źródła:

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
Otrzymuj wiadomości e-mail, gdy pojawiać się będą nowe artykuły!
icon

Udostępnij